Poesía

La lengua rumana: La patria de la poesía. Fernando Gil Villa (España). Traducción al rumano Carmen Bulzan

 

 

 

 

A continuación presentamos el nuevo índice de poesía, "Lengua rumana: la patria de la Poesía", bajo la coordinación y traducción de la poeta Carmen BULZAN (Seudónimo Carmen Peregrina) (Rumanía). La curaduría cumple dos propósitos, traducir una serie de poetas rumanos al español y traducir poetas en lengua española y portuguesa al rumano. Iniciamos con la selección de los poetas de lengua española.

 

 

 

 

La lengua rumana: La patria de la poesía

Fernando Gil Villa (España)

 

Traducción del español al rumano de Carmen Bulzan (Carmen Peregrina)

 

 

 

 

HÖLDERLIN EN EL AVIÓN

 

Lo que templaba los nervios de nuestros padres

era la pala cósmica del sol

y de la tierra densa y pesada

-que removían con sus manos-.

Lo que templa nuestros nervios

es la nausea del viaje

y la presión del avión

-que remueve nuestro estómago-.

 

 

 

 

VIAJE AL FONDO DE SUDAMÉRICA

 

Caímos sobre tierra caliente

como tizones avivados

por la brisa hedionda del valle.

América es un avión loco

que asusta a niños de terciopelo,

un dardo sin puntería clavado

en las costillas blandas de los Andes,

alas inmensas de ángel tierno

que cubren pueblos de esmeralda,

de esperanza muerta y resucitada.

 

Jugamos a ser dioses.

En medio de un salto fundimos

y encendemos los vientres

del Sur preñados de mares

lentos e indigestos

de frutas anubarradas.

Todo fermenta cruelmente.

 

 

 

 

MUSEO DE CERA

 

Me dices que vives en un museo de cera

–amabilidad amarilla, de corazón densa-

que eres un poco inmortal,

que detrás de la justicia de cera,

que debajo de la carne que te queda

sin depredar

existe algo que llamas libertad:

movimiento entre figuras

para ti real.

 

 

 

 

ESTUCHES DE COCO

 

van a la deriva

encierran semillas humanas.

 

Un Leviatán de manos blandas

deposita los últimos soldados del mar

en el profundo ascensor del olvido.

A las tres de la mañana sube,

los coros de pájaros dormidos,

rumbo a las estrellas.

 

Gigantesco,

imposible,

deforme,

medio roto,

un gusto por la piel violenta,

por haber sido piel canela,

hoy entregada,

medio ausente, casi indecente,

violeta.

 

Alguien -¿pero fue un ángel?-

me vistió de marino antiguo,

me despojó la armadura

y me casó con la noche.

Un viaje de novios

en aquel ascensor

del olvido.

 

 

 

 

EDUCACIÓN A DISTANCIA

 

La ventana del profesor

tenía nieve con algo de sol,

entrañas de bronce

fundiéndose

eternamente.

 

Hoy le queda al pájaro

el recuerdo de las letras,

mientras cante.

 

 

 

 

INUNDACIONES

 

Hoy el diario habla de nuevas inundaciones:

habríamos dado muerte

al arcoiris.

 

Pero la verdad es que hace días que

tenemos el alma inundada y

que el papel de diario arde próximo,

en un pozo violeta.

 

 

 

 

HARÍA FALTA UN MILAGRO

 

Metálico el esfuerzo y redención

la puerta más ansiada

pero quién

velará la luna con el tacto imprescindible

de los ángeles.

 

 

 

 

REPARACIÓN DEL BARCO

 

Lo mejor del barco

es la ruta mental que pintarías

de niño capitán

en el jardín de infancia.

 

Como nave de carga sin embargo desconoces

el sentido de la multiplicación del cuerpo

en la línea de flotación.

Te salva si acaso bruñir de orgullo

la ansiedad o la impaciencia de asistir

tanta tormenta que asola tu vientre

una tras otra

avisando siempre

demasiado tarde.

 

Lo que hace del barco su fantasma

es el sabor de la soledad

a ausencia reciente,

la forma de comportarse la madera

tan besada por el agua.

 

 

 

 

DRÁCULA: CANCIÓN DE ENTRETIEMPO

 

I have crossed oceans of time to find you

(Bram Stoker)

 

He cruzado océanos de

tiempo y no he hallado

ni una gota de felicidad.

 

 

 

 

CANCIÓN DE ENTRETIEMPO

 

Hagamos del invierno un verano

sin tanto asombro

con tanto infierno.

 

Llegar al centro de las nubes

para hacerlas estallar: rescoldo,

escama y emblema,

chisporroteo existencial.

 

Fabrica el ángel su casa

con la piedra ardiente del agua.

 

 

 

 

SALMÓN DEL DANUBIO 

 

Dijera el Tormes

que en sus dominios

no se estila la deriva

sino la vida quebrantada

por el salto en el abismo

poco antes

de ser apresada ,

o bien desvanecerse

en un final tan absorbente

que se comprende

la rebeldía del salmón

-única belleza escrita en color

rosa tolerable-.

 

 

 

 

 

 

 

 

HÖLDERLIN ÎN AVION

 

Ce tempera nervii părinților noștri

era lopata cosmică a soarelui

și a pământului dens și greu -

pe care îl frământau cu mâinile lor-.

Ce ne temperează nervii noștri

este greața călătoriei

și presiunea aeronavei -

care ne agită stomacul nostru-.

 

 

 

 

EXCURSIE ÎN ADÂNCUL SUDAMERICII

 

Cădem pe teren fierbinte

ca niște deșeuri reînviate

prin briza urât mirositoare a văii.

America este un avion nebun

care sperie copiii de catifea,

o lance fără țintaș bătut în cuie

în coastele moi ale Anzilor,

aripi imense de înger tandru

acoperind satele de smarald,

de nădejde moartă și înviată.

 

Ne jucăm de-a zeii.

În mijlocul unui salt ne topim

și aprindem pântecele

Sudului umflat de mări

lente și indigeste

de fructe înnourate.

Totul fermentează cu cruzime.

 

 

 

 

MUZEU DE CEARA

 

Îmi spui că locuiești într-un muzeu de ceară

- bunătate galbenă, cu inima densă-

că ești un pic nemuritor,

că în spatele justiției ceară,

că sub trupul care te ține

fără să te usuce

există ceva ce numim libertate:

mișcare între figuri

pentru tine real.

 

 

 

 

CARCASE DE COCOS

 

vin în derivă

închid semințele umane.

 

Un leviatan cu mâini moi

depune ultimii soldați ai mării

în adâncul ascensor al uitării.

La trei dimineața se ridică,

corurile păsărilor adormitoare,

spre stele.

 

Uriaș

imposibil

deformat

jumătate rupt,

un gust pentru pielea violentă,

pentru că a fost piele de scorțișoară,

livrată  azi,

jumătate absent, aproape indecent,

viorea.

 

Cineva - oare a fost un înger?

m-a îmbrăcat ca pe un marinar antic,

m-a dezbrăcat de armura mea

și m-a căsătorit cu noaptea.

O luna de miere

în acel ascensor

al uitării.

 

 

 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

 

Fereastra profesorului

avea zăpadă cu ceva soare,

feronerie de bronz

topindu-se

veșnic.

 

Astăzi îi rămâne păsării

amintirea literelor,

în timp ce cântă.

 

 

 

 

INUNDAŢII

 

Astăzi ziarul vorbește despre noi inundații:

ne dădusem moartea

la curcubeu.

 

Dar adevărul este că de acum câteva zile

avem sufletul inundat și

ziarul arde în apropiere,

într-o fântână violetă.

 

 

 

 

AR FI NEVOIE DE UN MIRACOL

 

Metalic efortul și remediu

cea mai râvnită poartă

dar cine

va privi luna cu atingerea necesară

a îngerilor.

 

 

 

 

REPARAREA BĂRCII

 

Cel mai bun din barca

este traseul mental pe care l-ai picta

în calitate de copil căpitan

la grădiniță.

 

Ca navă de marfă fără embargou nu știi

sensul multiplicării corpului

pe linia de flotație.

Te salvează dacă ceva arde cu mândrie

anxietatea sau nerăbdarea de a asista

atâta furtună care răvășește burta ta

una după alta

atenționând mereu

prea târziu.

 

Ce face din barcă fantasma lui

e gustul singurătății

în absența recentă,

modul în care se comportă lemnul

atât de sărutat de apă.

 

 

 

 

DRACULA: CÂNTEC PESTE TIMP

 

I have crossed oceans of time to find you

(Bram Stoker)

 

Am traversat oceane de

timp și nu am găsit

niciun strop de fericire.

 

 

 

 

CÂNTEC DE TRECERE

 

Să facem din iarnă o vară

fără atâta uimire

cu atât infern.

 

Să ajungem în mijlocul norilor

pentru a-i face să explodeze: jar,

scamă și emblemă,

sfârâit existențial.

 

Îngerul își face casa

cu piatra arzătoare a apei.

 

 

 

 

SOMON DE DUNĂRE

 

Spunea Tormes

că în domeniile sale

nu se poartă deriva,

ci viața ruptă de saltul în abis

înainte

de a fi capturată

sau dispărută

într-un final atât de absorbant

încât se înțelege

rebeliunea somonului -

singura frumusețe scrisă în culoare

roz tolerantă -.

 

 

 

 

 

Fernando Gil Villa es oriundo de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Catedrático de sociología en la Universidad de Salamanca, entre sus ensayos figuran Individualismo y cultura moralElogio de la basuraNihilistasLa derrota social de la muerteLa sociedad vulnerable, o En busca de la felicidad. El sistema Proust.

También es autor del libro de cuentos Sociedad en crisis, puro cuento así como de los poemarios Hechizos de casa y lunaBrasilia en versoSeñales de humoOtra tierra,  Esto quedaPalabra de náufragoLa voz y el sigilo,  Reparación del fuego y Canción de entretiempo (Premio Álvaro de Tarfe. Tercera edición).

 

 

Fernando Gil Villa este originar din Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Profesor de sociologie la Universitatea din Salamanca, printre eseurile sale se numără Individualismo y cultura moralElogio de la basuraNihilistasLa derrota social de la muerteLa sociedad vulnerable, o En busca de la felicidad. El sistema Proust.

Este, de asemenea, autorul cărții de povestiri Sociedad en crisis, puro cuento, precum și al cărților de poezie Hechizos de casa y luna, Brasilia en verso, Señales de humo, Otra tierra, Esto queda, Palabra de náufrago, La voz y el sigilo, Reparación del fuego și Canción de entretiempo (Premiul Álvaro de Tarfe. Ediția a III-a).

 

 

 

 

Carmen BULZAN (Seudónimo Carmen Peregrina). (Rumanía). Poeta, ensayista, traductora de/al español, catedrático en sociología, miembro de la Unión de Escritores de Rumanía y miembro de la Unión de Escritores Rio de Janeiro, Brasil. Su obra poética suma 15 libros de poesías, entre cuales: Peregrinando (2008), Vademecum (2013), Instantes españoles (2014), Armonías celestiales (2018), Sombra de la misteriosa luz (2019). Su obra poética fue traducida al: español, francés, inglés, serbio, portugués, japonés, árabe y apareció en muchas antologías internacionales de poesía. Ha traducido Miguel de Unamuno (poesía, novela, ensayos), Alfredo Pérez Alencart, Carmen Martínez y.o. Premios recibidos: el Diploma de honor de la Asociación „Vorba Noastră” de Viena (Austria, 2003), el Premio de Excelencia, Drobeta-Turnu-Severin (Rumania, 2011), el Premio Eminescu de traducción, Bucarest (Rumania, 2011), el Premio Umberto Peregrino y Gran Mérito Cultural, Rio de Janeiro (Brasil, 2016), Medalle d’or en el Festival Internacional de poesía ”Mihai Eminescu”, Craiova (Rumanía, 2017, 2019), el Premio de la Unión de Escritores de Rumanía para traducción (2018). Para su laborioso trabajo de traducción fue reconocido como Huésped distinguido de la Ciudad de Salamanca (2018), España.